Az önismerettől, a kollektív elme világán át, egy új társadalom alapkövéig

Aprócska fogaskerék vagyok egy világban, amiben egy csomó dologgal nem tudok azonosulni. Nem szeretem a háborúkat, a felesleges erőszakot, a környezet rombolását, a pénz uralmát, a mértéktelen emberi önzést. Valami ilyesmit gondolhatott kétezer éve egy ács fia, amikor maga köré gyűjtött tizenkét embert, és forradalmian új szemléletmódot ajánlott az összeomlás szélére sodródott társadalmi környezetének. Nem volt vagyona, nem volt mobilja, internete, a gondolatai mégis futótűzként terjedtek szét a világban, és a mai napig több milliárd ember cselekedeit, érzésvilágát határozzák meg.

Miért rengetik meg egyes gondolatok a világot, mások miért tűnnek el az enyészet sötétségében? Milyen szerepet játszik mindebben az elménk? Hogyan dől el, mit tartok fontosnak és igaznak, és mit utasítok el? Mi befolyásolja, hogy milyen módon szervezem az életemet, az emberi kapcsolataimat? A döntéseim, a gondolataim hogyan hatnak a környezetemre, akár a természetre is, és hogyan veszek részt mindezzel az élet evolúciójában, teremtési és rombolási folyamataiban?

Az életünket meghatározó pszichés tér folyamatairól szól ez a három kiadvány, amelyben 30 év munkáját és tapasztalatait összegezzük. Megpróbálva egyszerűen fogalmazni, sok illusztrációval és példával, a saját tapasztalataimat is bemutatva foglaljuk össze az esszenciáját annak, mit tanultunk és értettünk meg ebből a még alapvetően felfedezésre váró, sokak számára talán misztikusnak tűnő világból. A tartalom gerincét a három évtizednyi mélytudat-kommunikációs adatgyűjtésünk képezi; ez egy a hipnózishoz hasonló pszichés technika, amit részletesen is bemutatunk ezeken az oldalakon.

Mivel Az elme forradalmának az az egyik üzenete, hogy a gondolataink és érzelmeink bizalomra épülő, szabad áramoltatása mennyire fontos a jövőnk szempontjából, ehhez a szemléletmódhoz hűen a kiadványok tartalmát ingyenesen tesszük közzé. Köszönjük, ha te is hozzájárulsz ahhoz, hogy ezek a gondolatok minél több emberhez eljussanak.

Az elme forradalma, 1. rész: Teremtő tudat | PSYNET

Az első részben (Teremtő tudat) a tudathoz, a mentális és érzelmi folyamatainkhoz kapcsolódó alapvető  fogalmakat tisztázzuk. Két ember ismerkedési folyamatából kiindulva vesszük sorra az életünket jellemző mindennapi események mélytudati hátterét. Azokra a fogalmakra helyezzük a hangsúlyt, amelyek lényegesek annak megértéséhez, hogyan működnek, hatnak ránk a mélytudati folyamatok, és mindezekből a látható és láthatatlan áramlásokból hogyan jön létre az élet fenntartásában kiemelt szerepet játszó komplex rendszer.

Az alábbi lista az online is elérhető fejezetcímeket tartalmazza, a linkre kattintva érheted el a tartalmát. PDF-formátumban elküldhetjük számodra a teljes kiadványt, ehhez minden fejezet alján találsz lehetőséget.

10 napnyi kóma következményei | A képzelet hatalma | Látható és láthatatlan világok | A kulcsszó: figyelem | Elme-klaszterek | Pszichés vektorok | Egyszer fönt, egyszer lent – az érzelmek világa | Jó? Rossz? Igaz? Hamis? Szabad? Tilos?
 | Mit üzennek az álmaink? | A magzat ősi álmai | A tudat szentháromsága: észlelés, kombinálás, visszacsatolás | Mélytudat-kommunikáció | Reverz mélytudat-kommunikáció | Telepátia | A tudat és a tér összefonódása | Az elme halála | Az élet körforgása

Az elme forradalma, 2. rész: A kollektív faj | PSYNET

A második rész (A kollektív faj) témája mindannak a társadalmi vetülete, amivel az első részben foglalkoztunk. Milyen gyakorlati következményei lehetnek annak a felismerésnek, hogy az élőlények egy összetett információs hálózatot képeznek, ahol minden mindennel kölcsönhatásban áll? Ráadásul az alapvető mozgatórugói egy olyan mélytudati rendszerben gyökereznek, ahol minden evolúciós tapasztalat összefonódik. Bemutatjuk, mit tartalmaz a kollektív mélytudat a múltunkkal és jövőnkkel kapcsolatban, és kísérletet teszünk arra, hogy felvázoljuk, hogyan kellene tudatosan felépítenünk egy olyan társadalmat, ami kompatibilis ezekkel a felismerésekkel.

Az alábbi lista az online elérhető fejezetek címeit tartalmazza, a linkre kattintva érheted el a tartalmát (jelenleg még nem elérhető, csak miután az első rész valamennyi fejezete online publikálásra került). A teljes kiadvány a későbbiekben érhető el PDF formátumban.

A magányos boly | Hogyan tovább, emberiség? | A kollektív traumák hatása a társadalomra | Gúzsba kötő idearendszerek | A hagyományos családmodell elavulttá válik? | Az összeomlás alternatívája | Határtalanul elhatárolódni | Összeférhetetlenség | “A napfény felvidít, mikor az Égre felragyog” | Egy új faj lenyomatai a kollektív mélytudatban | A kollektív képzelet ébredése | A reverz mélytudat-kommunikáció szerepe a közösségépítésben | A kollektív térformálás alapjai | A szocioamoria ideája | Érző növények – a szocioamor gazdálkodás | A szexualitás misztériuma | Úton a csillagok felé

Az elme forradalma, 3. rész: Ütközőzóna | PSYNET

A “jó” és a “rossz” vészterhes ütközése és küzdelme egymással legalább annyira ősi ideának tűnik, mint maga az emberiség. Az egymással szembenálló erők kibékíthetetlen ellentéte minden olyan eszmerendszerben, vallásban jelen van, amely megpróbálja velünk megértetni az élet lényegét, az emberiség múltját és jövőjét. Vannak gondolatvilágok, ahol ez az ősi harc kisebb szerepet kap, de vannak vallások (mint amilyen a kereszténység is), ahol ez alapvető jelentőséggel bír.

A harmadik részben (Ütközőzóna) beleássuk magunkat a témába, és megpróbálunk utánajárni, miben gyökerezik ez a mentális harc, mit lehet mindebből a kollektív mélytudat szintjén érzékelni. Az Ütközőzóna részben tekinthető az első rész (A teremtő tudat) emelt szintű újraértelmezésének, ugyanakkor gyakorlatokat is tartalmaz, hogy mindenki maga is megtapasztalhassa az egymással szembeható erők és energiák működését. Emiatt ezt a részt csak a Közös Ég tagjainak szánjuk és javasoljuk.

Megosztás itt: facebook
Facebook
Megosztás itt: twitter
Twitter
Megosztás itt: linkedin
LinkedIn
Megosztás itt: email
Email