Holisztikus Tér-Tudat Elmélet - PSYNET.PRO

A PSYNET kutatásai során szerzett ismereteinket a Holisztikus Tér-Tudat Elméletben (HTTE) foglaljuk össze. Az elmélet tartalmát folyamatosan bővítjük és korrigáljuk a kutatási eredmények és tapasztalatok függvényében. A HTTE alapjai dióhéjban:

  1. Az érzékszerveink által rögzített információk (amelyeknek kevesebb, mint 1%-a tudatosul, a többi szubliminális érzékelés) a mélytudatba kerülnek.
  2. Az információk a mélytudatban “tematikailag” rendeződnek, összekapcsolódnak. Ez a folyamat analóg ahhoz, ahogy egy számítógépben mappákba rendezzük a hasonló jellegű, tartalmú adatokat. A mélytudati információ-rendezésben fontos szerepet játszanak az érzelmek, az azonos érzelmi töltetű információk láncszerűen kapcsolódnak egymáshoz.
  3. A mélytudati információ-mappákat elme-klaszternek vagy mélytudati-klaszternek nevezzük. Az elme-klaszterek a mélytudatban hierarchikusan szerveződnek, kisebb klaszterek összerendeződnek nagyobb klaszterekké. Egy-egy információ (emlék) egyszerre több klaszternek is része lehet. Az elme-klasztereket definiálja a pszichoanalitika archetípusként, jelentőségük azonban messze túlmutat azon, mint amit jelenleg a pszichológia tulajdonít nekik.
  4. A domináns elme-klaszterek a kollektív mélytudat részévé válnak, ezáltal mindenki számára hozzáférhetőek. A kollektív mélytudati klaszterek az evolúció pszichés motorjai.
  5. A kollektív mélytudatban (hiperelmében) nem csak az emberi evolúció meghatározó emlékei és képei raktározódnak, hanem a teljes élővilágé. Minden biológiai fajnak megvannak a maga klaszterei, amelyek a klaszter-piramis csúcsán egymáshoz is kapcsolódnak. Az állat- és növényvilágban a klaszter egyben a fajhoz tartozó egyedek közötti kommunikáció terepe.
  6. A mélytudati-klaszterek információ folyamatosan hatnak tudattalanul a döntéseinkre. A domináns kollektív mélytudati információkat magzati korban “felidézzük”, és sejtszinten beépítjük a testi működésbe. Ez fogja meghatározni az alapvető, ún. ösztönös viselkedési mintáinkat.
  7. A mélytudati információk a szubatomi részecskék közötti térben (vákuumenergia-tér) lépnek kölcsönhatásba az anyagot felépítő hullámokkal. Minél nagyobb energiájú egy mélytudati-klaszter, annál inkább képes hatni anyag-szervező erőként.

A Holisztikus Tér-Tudat Elmélet kutatásához kapcsolódó írások

A magzat ősi emlékei - PSYNET.PRO

A magzatként átélt ősi emlékeink

A magzat nem csak egy sejthalmaz. Ősi emlékeket élsz át anyukád méhében, és ezek az élmények meghatározóak lesznek egész életedben.

Érintés alapú kommunikáció

Megnyugtató, izgató, kellemes, irritáló – számtalan érzéssel kötjük össze az érintést. Sokkal több minden történik közben, mint gondolnánk.

Elme: a háttérből irányít - PSYNET.PRO

A háttérből irányítja az életedet

Egyszerűen és közérthetően arról a láthatatlan, megfoghatatlan, de mégis életünk minden pillanatában jelenlévő rendszerről, amit úgy hívunk: elme.

Élmények Neked - PSYNET.PRO

A tudat-kutatás alapfogalmai

Egyetlen oldalon minden fontos fogalom magyarázata: pszichés tér, elme, mélyelme, hiperelme, mélytudat-kommunikáció…