A pszichés tér, mint megvédendő erőforrás - PSYNET.PRO

Az ember szociális lény. Évmilliárdok alatt evolúciós kóddá ért az a tapasztalat, hogy segíti a túlélést, ha egy faj egyedei csoportokba tömörülnek. Összefogva vagy épp egymással harcolva küzdünk az erőforrások birtoklásáért. Erőforrás mindaz a környezetünkben, ami az életben maradáshoz és fejlődéshez mindenképp kell.

A vándorló hordák és törzsek a földművelés megjelenésével letelepedtek. Immáron nem csak a csoport tagjainak és eszközeinek a védelme volt fontos, hanem azé a földterületé is, ami biztosította a túlélésüket. A vándorló népek életében értelmetlen dolog volt annál több ingóságot felhalmozni, mint amit szükség esetén szállítani is tudnak. A túl sok felesleges eszköz csökkenti a mobilitást, kiszolgáltatobbá tesz egy gyorsaságot igénylő védekezési vagy támadási akcióban.

A letelepedett, helyhez kötött életformával azonban megjelenhettek az épületek. Fordult a kocka. Minél nagyobb, jobban védhető épületed volt, annál nagyobb esélyed volt a túlélésre. A több eszköz több lehetőséget is jelentett.

A csoportban vagy a csoport érdekében végzett tevékenységek egyre jobban elváltak egymástól. A földműves növényeket termesztett, a kereskedő vett és eladott, a szabó ruhát varrt, a katona harcolt. És kialakult a hatalmi elit: ők voltak azok, akiknek mindenből a legtöbb volt. Ezáltal nekik lett a legnagyobb befolyásuk, beleszólásuk a közösség életébe.

Új erőforrás: az információ

A közösségeken belüli egyenlőtlenségek növekedésével egyre több lett a belső konfliktus is: akik úgy érezték, hogy a hatalom kizsigereli, kihasználja őket, ellenállást szerveztek. Megjelentek a lázadások és polgárháborúk.

Egy több évezredes folyamat végén eljutottunk oda, hogy az emberek közötti egyenlőség általánosan elfogadott normatíva lett. Az évezredek alatt társadalakká formálódott népek területi igényeit már a nemzetközi jog védi. Államoknak hívjuk őket és alapvetően meghatározott határok között léteznek.

A modern társadalmak az evolúciósan megörökölt versengést is mederbe terelték, a két fő irány: küzdelem a vagyonosodásért (piacgazdaság) és a politikai hatalomért. Az állam lett a területén lakók virtuális megszemélyesítője; legfőbb jellemzői, hogy birtokolja a területén lévő erőforrásokat, és az erőszakszervezetek kizárólagos irányítója.

A demokrácia térhódításával a hatalom birtokosai – ha ehhez szavazói felhatalmazást kap – már nem csak a legtöbb vagyonnal rendelkezők lehetnek. Hanem bárki, aki befolyást tud szerezni a társadalomban.

Alapvetően új helyzetet teremtett a világban, hogy megjelent egy olyan erőforrás, amihez bárki szabadon hozzáférhet: az információ. A természeti erőforrásokat (viz, termőföld, kőolaj, arany stb.) az állam kisajátíthatja (“minden az államé, ami a földben található”), a kitermelésükért pénzt kérhet vagy korlátozhatja a hozzáférést. Az információ azonban a modern médiáknak köszönhetően szabadon áramlik, és a hozzáférést az állam egyre nehezebben tudja korlátok közé szorítani. Információval ma már lényegében gyorsabban lehet befolyást szerezni és ezáltal hatalmat szerezni, mint bármilyen más erőforrás birtoklásával.

A jövő hatalma: a pszichés tér kontrollja

Új hatalmi tényezők jelentek meg a világban. Információforrások vagy információközvetítő csatornák (pl. televíziós műsorok, facebook, internet), amelyekkel pillanatok alatt mozgósítható, befolyásolható akár sok millió ember. Egyre inkább körvonalazódik egy új hatalmi stuktúra, ahol már csak névlegesen (de jure) léteznek államok, a nemzet pedig csak a hatalmi csoportok által felhasznált idealizált fogalom. A szálakat az új típusú, sokszor a háttérben meghúzódó hatalmi csoportok vezetői szövik. Mottójuk: szerezz befolyást, birtokold az erőforrásokat és legyen koncepciód az emberek manipulálására. Olyan államok jönnek létre, ahol a jog már csak korlátozottan érvényesül, csak azért van, hogy kordában tartsa a tömegeket.

A társadalmi struktúrák a korábban stabilnak nevezett országokban is elkezdenek polarizálódni. Pólusokká azok a csoportok válnak, akik az információt a befolyásuk növelése érdekében a leghatékonyabban használják fel.

A pszichés tér kontrollja a jövő hatalmi harcainak egyik kiemelt területe lesz. A cél: képessé válni arra, hogy különböző eszközökkel a saját érdekeiknek megfelelően formálják az emberek véleményét. A befolyás új definíciója: az erőforrások fölötti kontroll és a véleményformálás képességének mértéke. Az információ értékét pedig egyetlen dolog határozza meg: mennyire hasznos a befolyás megtartásában vagy növelésében.

Az emberek túlnyomó többségének nem tűnik fel, hogy egy információs háború kellős közepén élünk. Nem tekintünk úgy egy információra, mint potenciális veszélyforrásra. A tudattalan hatásokat pedig észre sem vesszük.